Historia szkoły

 

Budowa Gimnazjum rozpoczęła się jesienią 2001r.

2002-12-19

W czasie budowy wmurowano kamień węgielny.

Wmurowanie2

A ks. dziekan Stanisław Ryba poświęcił mury wznoszącej się budowli.

Wmurowanie4

1 września 2004 r. do nowej szkoły przybyło 365 uczniów, aby tu rozpocząć naukę. Grono pedagogiczne liczyło 37 nauczycieli. Trudnego zadania kierowania szkołą podjął się pan Paweł Stasiewicz.

DSC00013

2 września 2004 r. JE ks. biskup Kazimierz Górny poświęcił gimnazjum. Na uroczystość przybyło wielu gości. W Kościele Parafialnym w Nockowej odprawiona została Msza święta, a oficjalna część odbyła się przed budynkiem szkoły.

DSC02163  DSC02190 

Pierwszy rok nauki przyniósł wielką niespodziankę dla gimnazjalistów – rozpoczęła się budowa pięknej, pełnowymiarowej sali gimnastycznej oraz boisk sportowych.

2 kwietnia 2005 r. nasz papież Polak, Jan Paweł II odszedł do Domu Ojca. Jednogłośną decyzją, to właśnie Jego przyjęto na patrona naszego gimnazjum. Był to najważniejszy dzień w życiu szkoły. Uroczystość rozpoczęto Mszą świętą w Kościele Parafialnym w Nockowej.

DSC00001

Koncelebrował ją JE ks. bp Kazimierz Górny, w asyście proboszczów: ks. Aleksandra Śmietany z parafii Nockowa, ks. Kazimierza Winnickiego z parafii Olchowa oraz ks. Leszka Moryla z parafii w Bystrzycy. Dalsze świętowanie odbyło się już w szkole, gdzie została odsłonięta tablica pamiątkowa patrona ufundowana przez Radę Gminy w Iwierzycach.

DSC00037

Uroczystość tą połączono z poświeceniem nowej sali gimnastycznej.

DSC00045

Początki w gimnazjum były trudne. Brakowało pomocy naukowych, podstawowego wyposażenia sal (krzesła, ławki). Szkoła pozyskiwała sponsorów, dlatego w czasie gminnych dożynek zorganizowano wielką loterię fantową. Uzyskane fundusze przeznaczono na zakup potrzebnego sprzętu.

DSC02263 DSC02273

We wrześniu 2005 r. Dyrekcja w porozumieniu z Urzędem Gminy Iwierzyce ogłosiła konkurs na logo szkoły. Prace przygotowane przez uczniów oceniała komisja. Zwyciężyło logo klasy I b (rocznik 2005-2008 wychowawca Teresa Pałęcka) – wszyscy uczniowie opracowali pomysł, wykonała go Karolina Ochał.

W kwietniu 2008 r. uczniowie gimnazjum stali się „rodzicami” adopcyjnymi chłopca z Zambii – Mosesa Kosa. Opiekują się nim siostry ze Zgromadzenia Sióstr Boromeuszek w Zambii.

Obraz3

W 2012 r. Moses zrezygnował z opieki sióstr i los jego jest dla nas nieznany. W uznaniu za dotychczasową działalność otrzymaliśmy pod opiekę innego chłopca Matthew Dake.

100_4789

Od 2008 r. nasze gimnazjum należy do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Wypełniając ten zaszczytny obowiązek przynależności corocznie uczestniczymy w pielgrzymkach dziękczynnych na Jasną Górę.

Obraz1

Z tej racji otrzymaliśmy też relikwie II stopnia – fragment sutanny Jana Pawła II oraz pamiątkowy gwóźdź do sztandaru poświęcony przy grobie Jana Pawła II w Rzymie.

W tym roku również po raz pierwszy w szkole została utworzona klasa integracyjna. Jest to klasa, w której uczą się wspólnie osoby z dysfunkcjami i bez. Uczniom, którzy mają problemy pomaga nauczyciel wspomagający. Klasa taka to nie tylko szansa na edukację w szkole publicznej dla uczniów z dysfunkajcmi ale również prawdziwa lekcja pokary dobrego seraca dla wszystkich uczniów i ich rodziców.

Rok 2009 przyniósł zmiany na szczeblu kierowniczym szkoły. Nowym dyrektorem została pani Małgorzata Pająk oraz pan Grzegorz Drozd.

Na wniosek koła Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców i Samorządu Szkolnego w 2009r. podjęto starania o nadanie sztandaru. W działania mające przybliżyć ten cel zaangażowała się cała społeczność szkoły. Uroczystości zaplanowano w 91. rocznicę urodzin Jana Pawła II tj. 18 maja 2011 r.

1 maja 2011 r. obchodziliśmy uroczystości beatyfikacyjne naszego patrona Jana Pawła II. Na pamiątkę tego wydarzenia przed budynkiem szkoły zasadzono dąb z napisem: „Kiedy myślę Ojczyzna powracam w stronę drzewa”.

IMG_0209

18 maja 2011 r. obchodziliśmy, poprzedzoną dwuletnimi przygotowaniami, uroczystość nadania sztandaru.

DSC_0195

Mszę świętą odprawił JE ksiadz biskup Kazimierz Górny. Dokonał on również poświęcenia sztandaru.

DSC_0405

Sztandar wykonały siostry zakonne z Krakowa.

DSC_0323

Dzięki staraniom ks. Jarosława Stefańskiego od września 2011r. możemy się poszczycić piękną salą Jana Pawła II, w której umieszczono wszystkie dzieła naszego Wielkiego Rodaka.

DSC_0235

W roku 2012 z inicjatywy pani Małgorzaty Rauch gimnazjaliści wydają gazetę „Spinka”.

junormedia

W życie szkolne na stałe wpisane są tradycje. Miesiące wrzesień, październik i listopad to czas wytężonego wysiłku umysłowego i licznych konkursów przedmiotowych oraz międzyprzedmiotowych. Wysiłek się jednak opłaca. Z grona uczniów wyszło wielu finalistów i laureatów. Szczególną rangę mają konkursy organizowane przez szkołę: Powiatowy Konkurs Ortograficzny, Powiatowy Konkurs Twórczości Młodych, Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych.

Obraz5

Nasi uczniowie wielokrotnie reprezentowali szkołę na uroczystościach wojewódzkich rocznic narodowych, na zawodach sportowych, różnorodnych konkursach zajmując czołowe miejsca w regionie i województwie.

Cyklicznie we wrześniu odbywa się Dzień Samorządności, w którym uczniowie całej szkoły w demokratyczny sposób dokonują wyboru swoich przedstawicieli. Odbywają się wtedy koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy oraz otrzęsiny klas I z dyskoteką.

Obraz6Uczniowie uroczyście obchodzą wielkie rocznice państwowe: Święto Odzyskania Niepodległości, Uchwalenie Konstytucji 3 Maja, jak i te przemilczane w PRL-u: Zbrodni Katyńskiej, Ataku Sowietów na Polskę, Wprowadzenia stanu wojennego, Powstania Solidarności. To wyjątkowe dni w życiu szkoły.

Obraz7

Tradycją naszej szkoły stały się wyjazdy uczniów wszystkich klas na wartościowe filmy i sztuki teatralne.

O zbliżających się Świętach Bożonarodzeniowych przypomina wspaniały wystrój szkolnych korytarzy oraz liczne anioły i diabełki z „Jasełek”. W przedstawieniach biorą udział różni aktorzy – niekiedy są to uczniowie, a niekiedy nauczyciele, a później wspólnie łamiemy się opłatkiem.

Obraz9

Uroczyście, obchodzone są rocznice związane z Janem Pawłem II m.in. Dzień Patrona na pamiątkę powołania na Stolicę Piotrową, rocznice odejścia. Zawsze pamiętamy o kwiatach i zniczach przed tablicą poświęconą Jego imieniu. Mamy hymn szkoły oraz tekst ślubowania nawiązujący do nauczania papieskiego.

Obraz10

 

Miesiącem niezwykle bogatym w różne wydarzenia jest maj. Wówczas odbywa się „Biesiada Europejska” oraz „Spotkanie przy Samowarze”.

Obraz11

W rocznicę urodzin Jana Pawła II 18 maja uczniowie biorą udział w Majówce, pokonując pieszo 17 km z Wiśniowej do Pstrągowej.

majowka2 majowka

 

Kiedy nadchodzi lato w szkole odbywa się jedyna w swoim rodzaju gala oskarowa. W dowód uznania za trud i poświecenie, nauczyciele otrzymują   od swoich uczniów „Oskary” w różnych kategoriach.

oskary2011

Tego dnia ma miejsce również fascynujący konkur piosenki obcojęzycznej oraz tradycyjne zawody sportowe uczniowie kontra nauczyciele.

19.dziendziecka2012

W szkole istnieją różne przedmiotowe koła zainteresowań: matematyczne, chemiczne, historyczne, artystyczne, językowe i informatyczne oraz koła naukowe: FENIKS oraz UCZEŃ ON – LINE. Działa PTTK, Szkolne Koło Caritas, Klub Ekologa, Klub Eurogim, Klub Młodych Talentów oraz w zespół teatralny - Plejada.

W szkole zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra, która podejmuje szkolenia ustawiczne m.in. Komputer dla ucznia, E- belfer, Stosowanie e- learningu w nauczaniu i samokształceniu. To nauczyciele specjaliści, trenerzy, egzaminatorzy OKE wykorzystujący swoje doświadczenie w pracy z uczniami. Wspierają szkolną karierę uczniów poprzez realizację ogólnopolskich projektów edukacyjnych, projektów unijnych.

Gimnazjaliści wykazują wielkie serce, dzieląc się z potrzebującymi pomocy w sytuacjach trudnych. Uczestniczyli m.in. w zbiórkach pieniędzy na operację dla małego Mateuszka, Oliwi, Jakuba, nw zbiórkach pieniędzy dla chorych absolwentów, zbierali pieniądze na pomoc kościołowi na Wschodzie, dla dzieci z Ukrainy, na odnowienie cmentarza na Łyczakowie, dla powodzian, dla Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, dla akcji Szlachetna Paczka, itp. Gromadzili zabawki dla przedszkolaków. Roznosili kartki z życzeniami świątecznymi dla osób samotnych. Wspierają akcje Caritas-u, a także współpracują z ośrodkami dla niepełnosprawnych. Tradycją stała się akcja "Dobro powraca".

Obraz13

Nad całością działań uczniów czuwa Samorząd Szkolny pod troskliwą opieką pań: Agnieszki Rachwalskiej i Doroty Brody (2004 – 2005), Joanny Długosz (2005-2008), Bogumiły Stec-Świderskiej (2008-2011), Małgorzaty Rauch (od 2011 r.) oraz Szkolne Koło Caritas prowadzone przez panią Agatę Dryję.

Historię nadal tworzymy ....

 

Odwiedzający

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.